Oturum Aç

 Hizmetlerimiz

Bölümümüzde yapılan uygulamalar şunlardır;

 • Kalp sintigrafisi (miyokard Perfüzyon sintigrafisi) (kalp-damar hastalıklarının teşhisi ve takibinde)
 • Kemik sintigrafisi (iyi huylu ve kötü huylu kemik hastalıklarının ve eklem protezlerinin değerlendirilmesinde)
 • Tiroit sintigrafisi (tiroit nodüllerinin ve nodüler olmayan guatrın değerlendirilmesinde)
 • Paratiroit sintigrafisi (paratiroit adenomu araştırmasında)
 • Akciğer sintigrafisi (emboli araştırması ve akciğer ameliyatı öncesinde değerlendirme amaçlı)
 • Böbrek sintigrafileri (böbrek fonksiyonları değerlendirilmesi ve idrar yolu tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde)
 • Yemek borusu-mide-barsak sintigrafileri (reflü hastalığı, mide boşalım zamanı, barsak kanamasında)
 • Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi (karaciğer hemanjiomu, safra yollarının tıkanıklığı ve gelişim bozukluğunun değerlendirilmesinde)
 • Beyin sintigrafileri (epilepsi, hidrosefali gibi hastalıkların değerlendirilmesinde)
 • Tümör görüntüleme (tiroit kanseri, nöroendokrin tümörler gibi kanserlerde)
 • Gözyaşı sintigrafisi  (gözyaşı kanal tıkanıklığının değerlendirilmesinde)
 • Gama prob cihazı ile meme kanseri, malign melanom ve baş-boyun tümörlerinde ameliyat sırasında tümörün ilk yayıldığı bekçi lenf düğümü tesbiti
 • PET/CT ile onkolojik görüntüleme (birçok kanserde teşhis, hastalığın yaygınlığı, tedaviye cevabın değerlendirilmesi ve radyoterapi planlaması gibi amaçlar için), nörolojik görüntüleme (epilepsi, Alzheimer, demans gibi hastalıklarda) ve kardiyak görüntüleme (kalp dokusu canlılığının araştırılması) uygulamaları yapılmaktadır.
 • Karaciğerde radyoaktif madde bağlı mikroküre ile radyoembolizasyon tedavisi (karaciğer kanserlerinin tedavisinde)
 • Hipertiroidi için radyoaktif iyot tedavisi (Tiroid bezinin fazla hormon ürettiği hiperaktif nodül ve Graves hastalığının tedavisinde)


Bölümümüzde hizmete sunulması amaçlanan uygulamalar ise;

 

 • Tiroit kanseri hastalarında radyoaktif iyot ablasyonu (yataklı ünitede tedavi)
 • Nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanseri tanı amaçlı (takip, tedavi yanıtı değerlendirme, nüks araştırma) ve tedavi amaçlı kullanılacak radyoaktif maddeler için sentez ünitesi ve tedavi ünitesi
 • Enfeksiyon değerlendirme için (özellikle eklem protezlerinin değerlendirildiği) işaretli lökosit sintigrafisi

 

 Nükleer Tıp Anabilim Dalı hekim kadrosu; Prof.Dr. Mehmet Aydın, Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Başak Erdoğan ve Uz.Dr. Serhat Koca'dan oluşmaktadır. Bölümümüz 2011 yılında, 2011-2012 yıllarında bölüme hizmet vermiş olan Yrd.Doç. Dr. Nurhan Ergül tarafından kurulmuştur.

 

 Hastalarınımızın tanı ve tedavi sonrası takibinde disiplinlerarası çalışmanın önemi nedeniyle, 

 • Endokrin Cerrahi konseyi
 • Cerrahi Onkoloji
 • Toraks Tümörler
 • Karaciğer tümörleri lokal tedavi Konseylerinde alanında uzman cerrah (Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahi), patoloji, radyoloji, göğüs hastalıkları uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, medikal onkoloji, pediatrik hemato-onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp uzmanlarının katıldığı konseylerde alınan kararlar uygulanmaktadır.

Haftalık eğitim saatinde klinik içerisinde pratik uygulama ve literatürdeki gelişmeler ile ilgili olgu ve makale sunumları yapılmaktadır.

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi bünyesindeki Nükleer Tıp Anabilim Dalı Eylül 2011'de faaliyete başlamıştır. Bir gama kamera (SPECT) ve bir PET/CT cihazı ile yapılan sintigrafik görüntülemelerin yanı sıra, radyoiyot tedavi polikliniğine başvuran hipertiroidi tanılı guatr hastalarına ayaktan İyot 131 (radyoaktif iyot) tedavisi uygulanmaktadır. Karaciğer kanserlerinde radyoaktif madde ile tedavi (radyoembolizasyon) tedavisini Girişimsel Radyoloji bölümü ile birlikte uygulamaktayız.