Oturum Aç

 Nükleer Tıp nedir?

Radyoaktif (radyasyon yayan) maddelerin tıpta tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığı bir bilim dalıdır. Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan radyoaktif maddeler damardan, ağızdan, solunum yoluyla, cilt altına yada ilgili organ ya da doku içerisine doğrudan verilebilir.  

Tanı amaçlı düşük dozlarda ilgili organ ya da dokuya verilen radyoaktif maddelerden yayılan gama ve pozitron ışınları özel cihazlar (SPECT, SPECT/BT ve PET/BT) yardımı ile görüntü haline getirilir. Bu görüntüleme işlemine sintigrafi adı verilir. Oluşan bu görüntüler uzman Nükleer tıp hekimleri tarafından raporlanır.

Nükleer Tıp'da, başta iyi huylu ve kötü huylu tiroit hastalıkları olmak üzere, bazı kanser tipleri (örneğin karaciğer tümörleri, feokromasitoma, nöroblastom gibi nöroendokrin tümörler, dirençli metastatik prostat kanseri), eklem hastalıkları ve onkolojik hastalarda ağrı azaltma uygulamaları gibi tedavi yöntemleri vardır. Bu amaçla uygulanan radyoaktif madde miktarları, tanı amaçla kullanılanlardan daha fazladır. Tedavi edici radyoaktif maddeler hedefe yönelik olduğundan hastalığın olduğu dokuda daha yoğun birikir ve diğer organlara genellikle zarar vermez. Bazı uygulamalar ayaktan, bazıları ise hasta bir-iki gün hastanede yatırılarak verilir. 


Nükleer Tıp